หน้าแรก >> ระเบียบ/เทศบัญญัติ >> ระเบียบกฎหมาย อปท.

 ระเบียบกฎหมาย อปท. (18)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (พ.ศ.2561-พ.ศ.2562)
2020-06-17
2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
2019-06-22
3 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2018-01-12
4 พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
2018-01-12
5 พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
2018-01-12
6 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
2018-01-12
7 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2018-01-12
8 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2018-01-12
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546
2018-01-12
10 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
2018-01-12
11 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2018-01-12
12 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
2018-01-12
13 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2018-01-12
14 พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
2018-01-12
15 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
2018-01-12
16 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
2018-01-12
17 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
2018-01-12
18 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2018-01-12
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
880
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561