หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กันยายน 2566 (ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อหารือข้อราชการ และติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมี...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นดิจิทัล ในการศึกษาดูงานการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง  ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ บริบทของพื้นที่ ที่มา สภา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 20.00 น. ณ บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายสุพจน์ นิลโขง บิดาของนายฐาปนพงษ์ นิลโขง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนายณั...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลางได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน บนทางหลวงหมายเลข 1147 ช่วงระหว่าง โค้งเขียวหวาน ถึงบริเวณหน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566, การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, รายงานผลก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน รับมอบประกาศเกียรตืบัตร หน่วยงานดีเด่นใช้ทราฟฟี่ฟองดู ให้บริการประชาชน


วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพฯ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดู เพื่อบริการปร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2566” (World Rabies Day 2023) ซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ภายใ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 20.00 น. ณ วัดชัยมงคล (วัดวังมุย) ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางมา ปินโน มารดาของนายสมศักดิ์ ปินโน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโดมทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางเป็นประธานเปิดโครงการหนูน้อยปฐมวัยร่วมใจสวมหมวกนิรภัยสร้างวินัยจราจร ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สตรี ผู้สูงอายุ และพนักงานเทศบาล เพื่อการจัดการชุมชนแบบบูรณาการสู่ตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ค...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
972
 เมื่อวาน 
609
 เดือนนี้ 
11,700
 เดือนที่ผ่านมา 
29,238
 ปีนี้ 
177,313
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
910,075
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561