หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้าน กลางอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประช...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 พ.ค.64 นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง เชิญชวนประชาชนในตำบลบ้านกลาง ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เพื่อป้องกันตนเองและคนในครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคม พร้อมทั้งย้ำเตือนให้ประชาชนตำบลบ้านกลาง ,พนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการ ,โร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวาระการประชุม อาทิ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ซึ่งนายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 น ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมสักการะบูชา องค์ราชาอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ ในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อความเป็...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมประชาคมและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00 น ณ​ ฌาปนสถาน​บ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ​ ร่วมพิธีฌาปนกิจ​ศพพ่อคำปัน  แก้วสว่าง บิดาของนายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง  

****************************
ผู้สื่อข่าว : นา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 น ณ หน้าห้องประชุมศาลาประชาคม
 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลบ้านกลาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมหารือ เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการเข้าถึงระบบการลงทะเบียนรับบร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:30 น ณ บ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,​ หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ​ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง​ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพ่อคำปัน  แก้วสว่าง บิดาของนายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 1500 น ณ บ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อินแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ พ่อคำปัน  แก้วสว่าง บิดาของนายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านเลขที...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่  5  พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายโยธิน ประสงค์ความดี  นายอำเภอเมืองลำพูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางครั้งแรก ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 21 เม...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
36
 เมื่อวาน 
439
 เดือนนี้ 
11,908
 เดือนที่ผ่านมา 
16,419
 ปีนี้ 
80,518
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
380,417
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561