หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลางลำพูน ลงนามMOU รักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับ สภ.นิคมฯและอปท.ใกล้เคียง รวม 3 แห่ง

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
 

ทต.บ้านกลางลำพูน ลงนามMOU รักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับ สภ.นิคมฯและอปท.ใกล้เคียง รวม 3 แห่ง

         

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมประชาคมและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดระบบการบริหาร การปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณและอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติงานของตำรวจ ต่อไป 

****************************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 11 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
26
 เมื่อวาน 
644
 เดือนนี้ 
5,993
 เดือนที่ผ่านมา 
19,903
 ปีนี้ 
94,506
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
394,405
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561