หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลางลำพูน ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนง.จนท. ในสังกัดประจำเดือนพฤษภาคม 64

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
 

ทต.บ้านกลางลำพูน ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนง.จนท. ในสังกัดประจำเดือนพฤษภาคม 64

         

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้าน กลางอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ นโยบายของคณะผู้บริหาร,การแบ่งงานและการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร,สรุปภารกิจการทำงานที่ผ่านมา-ปัจจุบัน(1 ตุลาคม 2563-ปัจจุบัน) ของแต่ละส่วนราชการ , การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง, รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ้านกลาง, การติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของตำบลบ้านกลาง, การติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, การติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน, การติดตามโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน, แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของฉันจามและแผนงาน, สรุปผลการจัดการเลือกตั้ง, การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง, การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 
*****************************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 22 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
18
 เมื่อวาน 
644
 เดือนนี้ 
5,993
 เดือนที่ผ่านมา 
19,903
 ปีนี้ 
94,506
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
394,405
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561