หน้าแรก >> ระเบียบ/เทศบัญญัติ >> เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง

 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง (12)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 3 กรกฎาคม 2566 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554
2023-09-27
2 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565
2023-07-03
3 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565
2023-07-03
4 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ 2565
2023-07-03
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2556
2023-07-03
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554
2023-07-03
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2552
2023-07-03
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2551 (2)
2023-07-03
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2551
2023-07-03
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อ มาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2551
2023-07-03
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2551
2023-07-03
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2551
2023-07-03
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
290
 เมื่อวาน 
1,406
 เดือนนี้ 
27,838
 เดือนที่ผ่านมา 
25,659
 ปีนี้ 
143,023
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,126,483
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561