หน้าแรก >> แผน >> แผนพัฒนาท้องถิ่น

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (56)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567
2024-07-15
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2567
2024-06-07
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
2024-04-25
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567
2024-04-22
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567
2024-04-22
6 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - มีนาคม พ.ศ. 2567)
2024-04-22
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านกลาง
2024-01-22
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านกลาง
2024-01-17
9 รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2024-01-04
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566
2023-11-03
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566
2023-11-03
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566
2023-09-07
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
2023-08-04
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566
2023-07-10
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
2023-07-10
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
2023-07-10
17 รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2023-04-10
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566
2023-03-16
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566
2023-03-16
20 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2023-02-22
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
960
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561