หน้าแรก >> ระเบียบ/เทศบัญญัติ >> เทศบัญญัติสาธารณสุข

 เทศบัญญัติสาธารณสุข (8)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
2021-11-26
2 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2021-11-26
3 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
2021-11-26
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๑
2018-01-12
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๒
2018-01-12
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓
2018-01-12
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
2018-01-12
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
2018-01-12
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
206
 เมื่อวาน 
343
 เดือนนี้ 
2,523
 เดือนที่ผ่านมา 
16,880
 ปีนี้ 
109,290
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
842,052
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561