หน้าแรก >> รายงาน >> รายรับ-รายจ่ายประจำปี

 รายรับ-รายจ่ายประจำปี (24)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2022-10-07
2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2022-10-07
3 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
2022-10-07
4 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566
2022-10-07
5 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-10-07
6 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น
2022-10-07
7 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-10-07
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-08-11
9 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2565 (ในรอบ6เดือน)
2022-04-23
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
2022-04-23
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
2022-04-23
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-04-11
13 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
2022-04-11
14 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-01-05
15 รายงานติดตามงบประมาณคงเหลือ รอบ 6 เดือน
2021-04-01
16 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
2020-06-22
17 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562
2020-06-22
18 งบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณปี 2562
2019-06-17
19 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-11-13
20 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครึ่งปีแรก
2018-11-13
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
546
 เมื่อวาน 
180
 เดือนนี้ 
18,872
 เดือนที่ผ่านมา 
27,216
 ปีนี้ 
18,872
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
751,634
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561