หน้าแรก >> รายงาน >> รายรับ-รายจ่ายประจำปี

 รายรับ-รายจ่ายประจำปี (27)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน สำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
2023-04-03
2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
2023-02-08
3 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
2023-02-08
4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2022-10-07
5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2022-10-07
6 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
2022-10-07
7 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566
2022-10-07
8 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-10-07
9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น
2022-10-07
10 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-10-07
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-08-11
12 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2565 (ในรอบ6เดือน)
2022-04-23
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
2022-04-23
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
2022-04-23
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-04-11
16 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
2022-04-11
17 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-01-05
18 รายงานติดตามงบประมาณคงเหลือ รอบ 6 เดือน
2021-04-01
19 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
2020-06-22
20 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562
2020-06-22
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
217
 เมื่อวาน 
343
 เดือนนี้ 
2,523
 เดือนที่ผ่านมา 
16,880
 ปีนี้ 
109,290
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
842,052
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561