หน้าแรก >> แผน >> สถิติการให้บริการ

 สถิติการให้บริการ (19)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจํานวนผู้รับบริการที่เข้ามารับริการ ณ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop sever ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง (Walk in) ประจำปี พ.ศ.2566
2024-04-17
2 สรุปรายงานสถิติจำนวนผู้เข้ารับบริการผ่านระบบ E-Service ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปี พ.ศ.2566
2024-04-17
3 รายงานการร้องทุกข์และการขอรับบริการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2023-06-20
4 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
2023-04-26
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
2023-04-03
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-04-28
7 ข้อมูลสรุปสถิติผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-04-23
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-04-21
9 รายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ประจำงบประมาณ 2564
2022-04-21
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-04-07
11 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
2021-04-07
12 การประเมินความพึงพอใจสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562
2020-06-18
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
2020-06-17
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง
2020-06-17
15 รายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ประจำงบประมาณ 2562
2020-01-24
16 สถิติรวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน
2020-06-11
17 การประเมินความพึงพอใจสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในห้วงเวลา ตั้งแต่ 1 ก.ย. 60 ถึง 31 ต.ค. 61
2019-06-17
18 รายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี งบประมาณ 2561
2018-11-13
19 สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561
2018-11-13
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
856
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561