หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนง.จนท.ในสังกัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนง.จนท.ในสังกัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

         

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามการรายงานรายรับของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ติดตามการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ติดตามการซ่อมแซมเสียงตามสาย ติดตามโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แนะนำพนักงานครูเทศบาลโอนย้าย สรุปผลการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 การจัดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์(ฝ้ายคำเกม) ครั้งที่ 16 รายงานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค และการหารือจัดโครงการเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ ,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล
บรรณาธิการ : นางสาวนุชรี  สายแสน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ ,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ ,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 456 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
230
 เมื่อวาน 
275
 เดือนนี้ 
1,069
 เดือนที่ผ่านมา 
30,915
 ปีนี้ 
232,618
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
965,380
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561