หน้าแรก >> แหล่งท่องเที่ยว >> ของดีบ้านเฮา >> พระเจ้าทองทิพย์

 “ของดีบ้านเฮา” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสถานที่สำคัญ

  2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Administrator

พระเจ้าทองทิพย์

พระเจ้าทองทิพย์
พระเจ้าทองทิพย์

         ตามตำนานเล่าขานกันมาของผู้เฒ่าผู้แก่ ประวัติของ พระเจ้าทองทิพย์ วัดขี้เหล็กนั้นมีประวัติเกี่ยวข้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย มาตั้งแต่สมัยในอดีต ก่อนนั้นอาชีพของคนในหมู่บ้านเป็นช่างตีเหล็ก ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ต่อมาวัดพระธาตุหริภุญชัยได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์หริภุญชัยขึ้น เมื่อสร้างเสร็จเจ้าผู้ครองนครลำพูน ได้มาขอรั้วที่วัดขี้เหล็กเพื่อนำไปสร้างเป็นรั้วล้อมรอบบริเวณเจดีย์พระธาตุ ทางวัดได้อนุญาตให้นำไปได้และวิธีการขนรั้วไปวัดพระธาตุหริภุญชัยนั้นใช้วิธีการขนทางแม่น้ำกวง นำใส่แพแล้วลอยไปตามน้ำ ขึ้นฝั่งที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

         ในการสร้างเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ทางัดได้นำทองที่เหลือมาหล่อเป็นพระพุทธรูป และได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระเจ้าทองทิพย์ แล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดขี้เหล็กเป็นการแลกเปลี่ยนที่ให้รั้วเหล็กไปกั้นพระธาตุฯ ซึ่งพระเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้ความเคารพสักการะ โดยจัดเป็นประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9 เหนือ และได้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันพระเจ้าทองทิพย์ ประดิษฐาน ณ วิหารหลวงวัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน