หน้าแรก >> รายงาน >> กิจการสภา

 กิจการสภา

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2559
2018-01-12
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
2018-01-12
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครี่งที่ 1 ประจำปี 2559
2018-01-12
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๘
2018-01-12
5 ประกาศจงหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
6 ประกาศจงหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙
2018-01-12
8 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘
2018-01-12
9 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2
2018-01-12
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
2018-01-12
12 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
14 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
15 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
16 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
17 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557
2018-01-12
18 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557
2018-01-12
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
2018-01-12
20 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
2018-01-12
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
52
 Yesterday
225
 This Month
3,179
 Last Month
5,239
This Year
19,159
Last Year
0
   All
19,159
 Record: 12/01/2561

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์