หน้าแรก >> รายงาน >> กิจการสภา

 กิจการสภา (87)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
2022-04-19
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
2022-04-19
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางครั้งแรก
2022-04-19
4 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
2022-04-19
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
2022-04-19
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
2022-04-19
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2 ประจำปี พ.ศ.2564
2022-04-19
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/1 ประจำปี พ.ศ.2564
2022-04-19
9 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
2022-04-19
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
2022-01-13
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-09-11
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-09-11
13 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-09-11
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-08-10
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สองประจำปี พ.ศ. 2563
2020-08-10
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-08-10
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-08-10
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สองประจำปี พ.ศ. 2563
2020-08-10
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-08-10
20 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
2020-08-10
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
241
 เมื่อวาน 
343
 เดือนนี้ 
2,523
 เดือนที่ผ่านมา 
16,880
 ปีนี้ 
109,290
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
842,052
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561