หน้าแรก >> รายงาน >> กิจการสภา

 กิจการสภา

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2560
2017-11-10
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2560
2017-10-25
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที 1/2 ประจำปี 2560
2017-09-26
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที 1/1 ประจำปี 2560
2017-09-18
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที 3 ประจำปี 2560
2017-08-17
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที 3 ประจำปี 2560
2017-08-02
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2560
2017-02-17
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2560
2017-04-01
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
2017-02-17
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
2017-01-17
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2559
2018-01-12
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
2018-01-12
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครี่งที่ 1 ประจำปี 2559
2018-01-12
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๘
2018-01-12
15 ประกาศจงหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
16 ประกาศจงหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙
2018-01-12
18 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘
2018-01-12
19 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
20 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2
2018-01-12
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
275
 เมื่อวาน 
355
 เดือนนี้ 
8,289
 เดือนที่ผ่านมา 
8,289
 ปีนี้ 
35,555
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
199,002
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561