หน้าแรก >> แผนผังการป้องกันการทุจริต

 แผนผังการป้องกันการทุจริต

  17 มิถุนายน 2562 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2019-06-17
2 แผนผังการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
2019-06-17