หน้าแรก >> แผน >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
2019-06-17
2 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
2019-06-17
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-11-13
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2
2018-11-13
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1
2018-11-13
6 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-11-13