หน้าแรก >> แผน >> แผนพัฒนาบุคลากร

 แผนพัฒนาบุคลากร

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 การจัดคนเข้าสู่ตำแหน่ง
2018-01-29
2 โครงสร้างแผนอัตรากำลัง ประจำปี 2561
2018-01-29
3 ภาระค่าใช้จ่ายพนักงานเทศบาลปี 2561
2018-01-29
4 โครงการสร้างแผนอัตรากำลังปี 2561
2018-01-29
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี
2018-01-29
6 แผนอัตรากำลังปี 2561-2563
2018-01-29
7 แผนพัฒนาบุคลากร 2555
2018-01-12