หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 900 น ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7  บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิท...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (งานคุ้มครองผู้บริโภค) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอก...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น ณ บริเวณขัวมุงสะพานท่าสิงห์(หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้น( Kick Off )" โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ " เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และกำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 9:00 น ณ วัดเหมืองง่า  ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง นำพนักงานจิตอาสา และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา " พัฒนาเนื่องในวันจักรี " เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันจักรี 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณวัดเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 7/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 12:00 น ณ สุสานบ้านศรีบัวบาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนางยุพา ยะแก้ว อายุ 65 ปี มารดาของนายณรงค์ ยะแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน
**********************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น ที่สำนักงาน เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นายวสันต์ มอญแสง เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9:00 น ณ ลานอเนกประสงค์ วัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, และพนักงานจิตอาสาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มแม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดก...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ✅แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง (อย่างไม่เป็นทางการ)
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านกลาง ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. มีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด 2 เขต  รวม 15 หน่วยเลือกตั้ง

✅จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
120
 เมื่อวาน 
216
 เดือนนี้ 
8,203
 เดือนที่ผ่านมา 
15,601
 ปีนี้ 
60,394
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
360,293
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561