หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00 น ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง,สมาชิกสภาจังหวัดลำพูน,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ในวันพระช่วงเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลบ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 10 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง , นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสำนักบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,คุณนิวิฐ ตั้งเลิศไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายมูลนิธิสายธาร,คุณดุริยพันธุ์ งามสง่า ประธานคณะทำงาน csr ภาคเหนือ ,...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น ณ วัดพญาผาบ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ และวัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายแนวคิดหลัก 5 ส. ประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ควา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 0800 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 “เชียงใหม่วิชาการ 2565” โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานใน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายทวีป พรหมกลางประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ประกอบด้วยระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ,รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 , ญัตติเรื่องเพื่อทราบ เร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนางจามเทวี โดยในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ช่วงเช้าเวลา 07.30 น.มีพิธีทำบุญตักบ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00 น. ณ วัดเชตวันหนองหมู ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ นายเฉลิมชัย มูลเจริญ บุตรชายของนางพัฒนา สอนใจ ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา15.00 น. บริเวณพื้นที่ข้างรั้วบริษัทประชาอาภรณ์จำกัด นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมรวมใจปลูกความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น ณ วัดสิงห์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยท่านพระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
193
 เมื่อวาน 
224
 เดือนนี้ 
6,740
 เดือนที่ผ่านมา 
17,974
 ปีนี้ 
144,127
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
631,371
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561