หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาฯ อาทิ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563, ญัตติเรื่อง พิจ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลต่อการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ (ผ่านระบบออนไลน์) ประจำปี 2563 สำหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต.บ้านกลาง ลำพูนจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในช่วงเข้าพรรษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง"
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 เวลา 19.30 น. ที่วัดศรีชุม  หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง แผนกมัธยม ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมนายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนางมยุรี ไชยเสน รองประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน พร้อม คณ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่สำรวจคลองระบายน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านกลาง รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ เพื่อป้องและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน โดยมีนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ก.ค. 63) เวลา 19.30 น. ที่วัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ตามโครงการธรรมะสัญจรตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2563 ที่หน่วยอบรมประชาชน ตำบลบ้านกลาง และคณะสงฆ์ตำบลบ้านกลา...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น ณ สะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ 
ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา "สานพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ 28 ก.ค.62 (เวลา 10.00 น.) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน" และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญส...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 ก.ค. 63) เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานวางผ้าไตร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายชูศักดิ์ ปัญญาเคิ่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ ฌาปนสถานบ้านสิงห์เคิ่ง หม...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ก.ค. 63) เวลา 19.30 น. ที่วัดสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายชูศักดิ์ ปัญญาเคิ่งตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ วัดสิงห์เ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
241
 เมื่อวาน 
150
 เดือนนี้ 
1,965
 เดือนที่ผ่านมา 
7,045
 ปีนี้ 
83,826
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
247,273
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561