หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้(21 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ที่จะถึงนี้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพู...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,นายวรย...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2562 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562 “เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน”
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีเนื้อหาเป็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 9 พ.ค. 62 ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่สะพานด้านข้างโรงเรียนธนรัตน์วิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน, หน่วยงานทหาร ร7พัน1, สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.) ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีมีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ แ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 17.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำรถบรรทุกน้ำ ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ บริเวณพื้นที่หน้าศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน หมู่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อลดสภาวะหมอกค...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว รวมถึงพิธีรดน้...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2562 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562
“ทต.บ้านกลาง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้”
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประส...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 มี.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีระเบียบ...