หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในวั...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ทวนสอบผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อขอรับการสนับสนุนให้เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กอ.รมน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ชุดปฏิบัติการสารวัตรทหาร กรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ฯลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้านจำหน่ายอาหาร ร้านเสริมสวย-แต่งผม ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง  พร้อมให้คำแนะนำในการนำแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” 
วันนี้ (29 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัคร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านแจ่มพัฒนา ตำบลบ้านกลาง, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 12, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดปฏิบัติการสารวัตรทหาร กรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 นำโดย ร...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านหอชัย ตำบลบ้านกลา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 10, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (22 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 9, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ECO Network Committee) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการการน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
44
 เมื่อวาน 
146
 เดือนนี้ 
572
 เดือนที่ผ่านมา 
16,254
 ปีนี้ 
62,031
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
225,478
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561