หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณถนนติดด้านข้างหอพักฮาน่า

หลักฐานในการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ประชาชนทั่วไป  อายุตั้งแต่  20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
วันประกวด
1. ผู้หญิง  ในวันที่    4  เมษายน พ.ศ.2561  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2561 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
ทต.บ้านกลาง “รณรงค์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
เร่งฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หวังลดกลุ่มเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า”
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเร่งรัดสำรวจขึ้นทะเ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2561 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561
ทต.บ้านกลาง “รณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม”
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ทต.บ้านกลาง ปิ๊งไอเดีย “ชุมชนปลอดเหล้า งานเศร้า เราไม่ดื่ม”
หวังสร้างชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าในงานบุญ งานศพ
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า การดื่มสุราหรือเหล้าเป็นปัญหาสำคัญที่แฝงอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมไทยมานาน จนก่อให้เกิดค่านิยมการดื่มเหล้าในโอกาสต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานบวช งาน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (9 มี.ค.61) เวลา 13.00 น. นางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และจิตอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตำบลบ้านกลาง ร่วมออกปฏิบัติหน้าที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการทำความสะ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้(9 มี.ค 61) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำทีม อสม.ตำบลบ้านกลางเข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่ อาสาสมัคร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ อาจารย์ พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศานตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/676466
วันนี้ (7 มี.ค.61) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หั...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (23 ก.พ.61) เวลา 08.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง คณะครู-ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญครอบรอบ 12 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (๒๑ กพ.๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประปาเพื่อประชารัฐของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ให้บริการน้ำประปาจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กิจกรรมการ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (๙ ก.พ.๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ น.ที่ลานสุขภาพ สนง.เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมมอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ฯให้แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนนำไปปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
93
 Yesterday
83
 This Month
1,283
 Last Month
3,798
This Year
25,086
Last Year
0
   All
25,086
 Record: 12/01/2561

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์