หน้าแรก >> แผน >> แผนพัฒนาท้องถิ่น

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (45)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566
2023-09-07
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
2023-08-04
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566
2023-07-10
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
2023-07-10
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
2023-07-10
6 รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2023-04-10
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566
2023-03-16
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566
2023-03-16
9 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2023-02-22
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
2023-02-22
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
2023-02-22
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565)
2022-09-14
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
2022-07-07
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
2022-07-07
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11
2022-07-07
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565
2022-04-25
17 รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-04-11
18 รายงานการติดตามแบบประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-01-17
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
2021-11-03
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9
2021-11-03
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
1,061
 เมื่อวาน 
609
 เดือนนี้ 
11,700
 เดือนที่ผ่านมา 
29,238
 ปีนี้ 
177,313
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
910,075
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561