หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
            ...

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  / ข่าว ,  น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยช่วงเช้าได้มีขบวนอัญเชิญพระบรมรูปฯจากลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี คุ้มเทวี(เดิม) เคลื่อนขบวนไปตามถนนทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2...

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว ,  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้, นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
            
วันนี้ (12 เม.ย.61) เวลา 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี คุ้มเทวี หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,กลุ่มมวลชนตำบลบ้านกลาง, คณะครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 และงานพิธ...

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว ,  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้, นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
            
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระนางจามเทวี ลงจากแท่นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์คุ้มเทวี (เดิม) หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง มาบนรถที่ประทับที่ตกแต่งอย่างสวยงามสมพระเกียรติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการะทั้งวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียน...

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว ,  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้, นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
            ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน พร้อมประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาตำบลบ้านกลาง "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์...

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว ,  น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
            ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมทั้ง นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณถนนด้านข้างหอพักบริษัทฮาน่า จำกัด หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการสนองนโยบาย...

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว ,  นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ประสานงานกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน หลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ บริเวณคุ้มเทวี หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ – ศรีคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พื้นที่รวม ๙...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
            ความสูงตามความลาดเอียงเฉลี่ย 3.40 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 68.00 เมตร และความสูงตามความลาดเอียงเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณลำเหมืองแม่ตีบแยกถนนเลียบคลองชลประทานทางเข้า หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง) เนื่องจากเทศตำบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนหมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา เกี...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
            สถานที่ก่อสร้างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง) เนื่องจากเทศบาลได้จัดซื้อที่ดินบริเวณข้างเคียงติดกับสำนักงานเทศบาล เพื่อขยายพื้นที่ของเทศบาลให้กว้างขวางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อราชการ และเทศบาลเล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวที่ได้ปรับถมที่และล้อมรั้วแล้...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559
            1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 215.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.80   - 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 245.00 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 947.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณหลังโรงแรมเดอะรีเจนท์ ถึง ถนนซูเปอ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
21
 เมื่อวาน 
229
 เดือนนี้ 
4,623
 เดือนที่ผ่านมา 
16,355
 ปีนี้ 
123,292
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
286,739
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561