หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลางร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด สว นเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาวัดต้นแก้ว และถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
       วันนี้ ( 3 ก.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ว่าที่ร้อยตรีวัชระ กันแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำประชาชนจิตอาสาต...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ ( 28 มิ.ย.61) เวลา 16.09 น. ที่ วัดร่องส้าว ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำพูน ข้าราชการ และประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี พระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาว...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2561 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ทต.บ้านกลาง ร่วมมือ อถล.และประชาชนในตำบล 
จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลบ้านกลางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการส...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 24 เม.ย. 61 ) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
16 เม.ย. 61 (เวลา 12.30น.) ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้ารดน้ำดำหัวสูมาคารวะ และขอพรจาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และพระเถรานุเถระในอำเภอเมืองลำพูน จากนั้น ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 เม.ย.61) เวลา 08.29 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยช่วงเช้าได้มีขบวนอัญเชิญพระบรมรูปฯจากลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี คุ้มเทวี(เดิม) เคลื่อนขบวนไปตามถนนทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ห...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 เม.ย.61) เวลา 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี คุ้มเทวี หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,กลุ่มมวลชนตำบลบ้านกลาง, คณะครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 และงานพิธ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 เม.ย.61) เวลา 08.00 น. ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระนางจามเทวี ลงจากแท่นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์คุ้มเทวี (เดิม) หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง มาบนรถที่ประทับที่ตกแต่งอย่างสวยงามสมพระเกียรติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการะทั้งวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชกา...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ ( 8 เม.ย.61) เวลา 09.00 น.
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน พร้อมประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาตำบลบ้านกลาง "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกัน พัฒนาภูมิทัศน์ตัดหญ้า กิ่งไม้ กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำลำน้ำแม่ยาก ม.9 ต.บ้านกลาง รอบๆบริเ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า   ประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ของล้านนา ซึ่งถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ วันสงกรานต์ของทุกปี จึงถือเป็นวันครอบครัวที่เป็นการแสดงความรัก ความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน ทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
111
 Yesterday
150
 This Month
2,243
 Last Month
7,338
This Year
35,157
Last Year
0
   All
35,157
 Record: 12/01/2561

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์