หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (23 ก.พ.61) เวลา 08.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง คณะครู-ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญครอบรอบ 12 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (๒๑ กพ.๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประปาเพื่อประชารัฐของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ให้บริการน้ำประปาจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กิจกรรมการ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (๙ ก.พ.๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ น.ที่ลานสุขภาพ สนง.เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมมอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ฯให้แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนนำไปปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ก.พ.61) เวลา 08.30 น. ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยในช่วงเช้ามีขบวนพาเหรดนักกีฬาของนักเรียน-ผู้ปกครอง ครู อย่างสวยงาม ตลอดจนมีการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ ( 2 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา13.00น. ณ.ลำน้ำร่องส้าว ม.7 ต.บ้านกลาง ว่าที่ ร.ต.วัชระ กันแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และจิตอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ตำบลบ้านกลาง ร่วมออกปฏิบัติหน้าที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบลำน้ำ ตลอดจนขุดลอกลำน้ำร่องส้าว แม่น้ำสายสำคัญหนึ่งในสามสายของตำบล เพื่อร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะบริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ ,คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน สปสช.จังหวัดลำพูน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (13 ม.ค.61) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล1 บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เริ่มกิจกรรมการแสดงบนเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง/ ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่เทศบาลตำบลบ้านกลาง/ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง/ตลอดจนเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และกิจกรรมบนเวที...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เด็ก คือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคง อีกทั้งเป็นผู้ที่ต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมตลอดจนวัฒนธรรม และอื่นๆ ทุกฝ่ายจึงให้ความสำคัญแก่เด็กและจัดให้มีวันเด็ก เพื...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
118
 Yesterday
150
 This Month
2,243
 Last Month
7,338
This Year
35,157
Last Year
0
   All
35,157
 Record: 12/01/2561

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์