หน้าแรก >> แหล่งท่องเที่ยว >> ของดีบ้านเฮา >> พระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง

 “ของดีบ้านเฮา” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสถานที่สำคัญ

  2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Administrator

พระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง

พระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง

         ประวัติพระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง เริ่มต้นจากกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” ตามโครงการเทศบาลใสสะอาด สร้างความซื่อตรง โปร่งใส ใฝ่คุณธรรม เป็นกิจกรรมบันทึกความดี หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว จากวันแม่ ถึงวันพ่อ ด้วยการเขียนความดีที่ต้องการทำลงในใบโพธิ์แผ่นทองเหลือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ แล้วนำมาผูกต้นไม้แห่งความดี เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ทำความดีที่เริ่มจากตัวเอง นำไปสู่คนรอบข้าง สังคมและประเทศชาติ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2555

         และในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ได้นำใบโพธิ์แผ่นทองเหลือง จากต้นไม้แห่งความดี ที่ประชาชนความดี หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว ไปหล่อเป็นพระพุทธรูปเพื่อสักการะ จำนวน 2 องค์ เป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา ,วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้ประดิษฐานพระพุทธชยันตีไว้ ณ ห้องทำงานผู้บริหาร และ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

พิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง

พระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง
พระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง
พระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง