หน้าแรก >> แหล่งท่องเที่ยว >> ของดีบ้านเฮา >> อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี “คุ้มเทวี”

 “ของดีบ้านเฮา” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสถานที่สำคัญ

  2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Administrator

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี “คุ้มเทวี”

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี “คุ้มเทวี”

         ตั้งอยู่ ณ บ้านท่าล้อ-ศรีคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นสถานที่ชาวตำบล บ้านกลางภาคภูมิใจและเคารพนับถือ โดยได้ร่วมมือร่วมใจดูแลพัฒนาต่อมาจากบริษัทศิริมณี จำกัด ผู้จัดสร้าง หลังจากที่บริษัทศิริมณีได้มอบไว้ให้เป็นสมบัติของจังหวัดลำพูนแล้ว อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีแห่งนี้ เริ่มมาจากที่บริษัท ศิริมณี จำกัด ได้จัดซื้อที่ดินในเขตหมู่บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง จำนวนหลายร้อยไร่ เพื่อพัฒนาและจัดสรรขายให้แก่บุคคลทั่วไป ในนามโครงการ “คุ้มเทวี” ซึ่งทางผู้บริหารบริษัทฯได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นศิริมงคลกับโครงการฯและพื้นที่ จึงได้ตกลงจัดสร้างอนุสาวรีย์ของพระนางจามเทวีมาประดิษฐ์สถานไว้ ณ ที่หน้าโครงการฯ ซึ่งได้ให้ชื่อบริเวณนี้ว่า “ลานเจ้าแม่” บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้โรงหล่อสุโขทัยเป็นผู้ดำเนินการหล่อองค์ฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้อัญเชิญองค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เข้าสู่เมืองลำพูน (หริภุญชัย) โดยได้นำองค์ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเสด็จเลียบนครหริภุญชัย (เมืองลำพูน) เสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐ์สถาน ณ แท่นที่ประทับ “คุ้มเทวี” วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2538 เวลา 10.30 น. บริษัท ศิริมณี จำกัด ได้ทำพิธีมอบองค์อนุสาวรีย์และที่ดินลานเทวี ให้แก่จังหวัดลำพูน โดย นายเถกิงศักดิ์ พัฒโน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบ นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาองค์อนุสาวรีย์แห่งปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัยก็ได้เด่นตระหง่าน เป็นศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพบูชาของชาวตำบลบ้านกลางตลอดมา

         ในวันสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ก็จะมีการทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสักการะเจ้าแม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ คุ้มเทวีเป็นประจำทุกปี

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
262
 เมื่อวาน 
270
 เดือนนี้ 
5,110
 เดือนที่ผ่านมา 
9,121
 ปีนี้ 
5,110
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
168,557
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561