หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
 

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         

วันที่ 9-10 กันยายน 2565 ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนในฐานะที่จะเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ในการทำงานเป็นไปแนวทางเดียวกัน มีจิตสำนึกรักองค์กร และร่วมกันทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ตลอดจนสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 54 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสักการ ณิยกูล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันติ์ พรมสนธิ
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันติ์ พรมสนธิ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันติ์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 30 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
154
 เมื่อวาน 
89
 เดือนนี้ 
1,464
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
168,964
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,208
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561