หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

สภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
 

สภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/1 ประจำปี พ.ศ. 2565

         

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565,ญัตติแจ้งเพื่อทราบ เรื่องที่ 1 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565,ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเรื่องอื่นๆ โดยมีนายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันติ์ พรมสนธิ
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันติ์ พรมสนธิ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันติ์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 188 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
1,345
 เมื่อวาน 
609
 เดือนนี้ 
11,700
 เดือนที่ผ่านมา 
29,238
 ปีนี้ 
177,313
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
910,075
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561