หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
 

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

         

วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว รวมถึงพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้กำหนดให้มีการจัดงาน ในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดร่องส้าว ม. 7 บ้านร่องส้าว ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 18 คน