หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

การประชุมเพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการจัดการขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน และจัดกิจกรรม ตามโครงการเรารักษ์ สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
 

การประชุมเพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการจัดการขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน และจัดกิจกรรม ตามโครงการเรารักษ์ สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

         

วันนี้ (10 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการจัดการขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน และจัดกิจกรรม ตามโครงการเรารักษ์ สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ตัวแทนหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่ ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ 1. แผนการปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 2. โครงการพื้นที่สีเขียวต้นไม้และป่าไม้ ช่วยกันเก็บก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดกิจกรรมรุกมรดกในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 3. โครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยปลายทาง ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 4. โครงการ “ถนนสะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น” เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 5. แจ้งผลการประกวดหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 6. แนวทางและความร่วมมือในการจัดการขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 7. ร่างกำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน นี้ ทั้งนี้ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลบ้านกลางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 79 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
10
 เมื่อวาน 
146
 เดือนนี้ 
572
 เดือนที่ผ่านมา 
16,254
 ปีนี้ 
62,031
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
225,478
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561