หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำพูน

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
 

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำพูน

         

วันนี้ (8 ส.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่บริษัทโฮยา ลำพูน จำกัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานคณะทำงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำพูน ปี 2562-2564 อาทิ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส.จังหวัดเชียงใหม่, เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นิคมฯลำพูน, ทหาร, อบจ.ลำพูน และเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นต้น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชนตลอดจนการกำกับตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด การแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆในสถานประกอบการ รวมถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการระหว่างผู้ประกอบการและคณะทำงาน 

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 43 คน