หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เปิดโครงการ “พัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
 

เปิดโครงการ “พัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

         

วันนี้ (9 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและแผงลอย ผู้ประกอบกิจการตลาด และผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจ ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม ในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และเพื่อส่งเสริมและยกระดับ ร้านอาหาร และโรงอาหารให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” Clean Food Good Taste ตามมาตรฐานกรมอนามัย           กระทรวงสาธารณสุข มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “หลักการสุขาภิบาลอาหาร อันตรายที่เกิดจากสารปนเปื้อนอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด และอันตรายจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม”, “มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและการบริหารจัดการในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร” และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร” ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรคุณนุชนิรัตน์ บุญมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้จะได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร, แผงลอย, ตลาด, ผู้สัมผัสอาหาร, ในร้านอาหารทั่วไป, ร้านอาหารในตลาดสด, ผู้ดูแลโรงอาหาร, ผู้สัมผัสอาหาร, ของโรงงานอุตสาหกรรม, โรงอาหารของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์เจริญวัยเนอร์เซอรี่, ผู้ดูแลตลาด ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวฯ จะได้รับป้าย“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” Clean food good taste เพื่อรับรองการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน 

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 40 คน