หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 และงานพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีไปประดิษฐาน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
 

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 และงานพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีไปประดิษฐาน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

         

วันนี้ (12 เม.ย.61) เวลา 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี คุ้มเทวี หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,กลุ่มมวลชนตำบลบ้านกลาง, คณะครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 และงานพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีไปประดิษฐาน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง ภายหลังจากที่มีพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระราชานุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ลงจากแท่นประทับเดิมและประดิษฐานบนรถที่ประทับแล้ว ได้เปิดให้ประชาชนได้สักการะ กราบไหว้ขอพร ตลอดทั้งวันนี้ ตลอดจนได้จัดการแข่งขันเปตอง แข่งขันตะกร้อ จากนั้นในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เริ่มกิจกรรมสมโภชน์งาน มีกาดหมั้วครัวแลงการแสดงการฟ้อนดาบ ,การฟ้อนเทียน ,การแสดงของชมรมรักษ์สุขภาพ ต.บ้านกลาง ,การแสดงของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ,การแสดงดนตรีลูกทุ่งทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 33 และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน 

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้, นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 87 คน