หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

การประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
 

การประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

         

วันนี้ (4 พ.ย.62) เวลา 0.9.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ), รายงานสถานะการเงินกองทุนรายงานสถานะการเงิน LTC, รายงานสถานการณ์เงินศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง และเพื่อพิจารณาการปรับแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง และขอรับความเห็นชอบร่างโครงการพัฒนาสุขภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลางโดยฝ่ายเลขานุการกองทุน เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 56 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
81
 เมื่อวาน 
229
 เดือนนี้ 
4,623
 เดือนที่ผ่านมา 
16,355
 ปีนี้ 
123,292
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
286,739
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561