หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
 

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

         

วันนี้ (13 เม.ย.61) เวลา 08.29 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยช่วงเช้าได้มีขบวนอัญเชิญพระบรมรูปฯจากลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี คุ้มเทวี(เดิม) เคลื่อนขบวนไปตามถนนทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 นำโดยขพระยานำขบวน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน พร้อมภริยา , นายวรยุทธ นวรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน พร้อมภริยา ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดจนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง นำขบวนอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี พร้อมขบวนช้างคู่พระบารมี จากสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ จ.ลำปาง , ขบวนม้า จากกองพันสัตว์ต่าง จ.เชียงใหม่ ,ขบวนทหารโบราณ กองกำลังทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 33 และกองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ ,ขบวนเสลี่ยงพระอริยะสงฆ์ และขบวนไพร่ฟ้าประชาชน โดยสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ที่ตกแต่งริ้วขบวนย้อนยุค วิจิตรสวยงามตามแบบโบราณ ราชประเพณี ในยุคอาณาจักรหริภุญชัย 1,300 กว่าปี จากนั้นจึงได้ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมรูปฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาฯ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี มีการแสดงฟ้อนสมโภชน์ ฟ้อนหริภุญชัย และฟ้อนเล็บถวาย โดยช่างฟ้อนจิตอาสาจากทั่วสารทิศ ,พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี
จากนั้นในช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรมตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง พิธีสามีจิกรรม (รดน้ำดำหัวสูมาคารวะ)คณะสงฆ์ในตำบลบ้านกลาง และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบล ณ วัดร่องส้าว หมู่ 7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้, นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 140 คน