หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายสนั่น พงษ์แจ่ม อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีชุม ม.5 ต.บ้านกลาง บิดาของน.ส.ทมิตา พงษ์แจ่ม ผช.จพง.พัสดุ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
 

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายสนั่น พงษ์แจ่ม อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีชุม ม.5 ต.บ้านกลาง บิดาของน.ส.ทมิตา พงษ์แจ่ม ผช.จพง.พัสดุ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

         

วันนี้(28 พ.ย.62) เวลา 19.30 น. ณ บ้านศรีชุม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยนายอภิชาติ  เทพชา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง,ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายสนั่น  พงษ์แจ่ม อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีชุม ม.5 ต.บ้านกลาง บิดาของน.ส.ทมิตา  พงษ์แจ่ม ผช.จพง.พัสดุ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภาพได้กำหนดทำพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 29 พ.ย. 62 ณ ฌาปนสถานบ้านศรีชุม

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 4 คน