หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าทัศนศึกษา ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
 

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าทัศนศึกษา ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

         

วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 08.30 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จำนวน 108 คน ตามโครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ในฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ของแต่ละสำนัก/กอง ได้แก่ฐานที่ 1 สำนักปลัด เยี่ยมชมห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง, ห้องทำงานปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ห้องทำงานรองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง และรับฟังบรรยายบทบาทหน้าที่ของสำนักปลัด ฐานที่ 2 กองคลัง เยี่ยมชมห้องทำงาน จุดให้บริการประชาชน ฐานที่ 3 กองสวัสดิการฯและกองการศึกษา เยี่ยมชมห้องทำงาน ฐานที่ 4 กองสาธารณสุขฯ, กองวิชาการและแผนงาน และกองช่าง เยี่ยมชมห้องส่งกระจายเสียงตามสายเทศบาลตำบลบ้านกลาง และฐานที่ 5 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง เยี่ยมชมอุปกรณ์ เครื่องมือ และชมการสาธิตการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิตการกล้าแสดงออก และการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และสนุกกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
*****************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 4 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
30
 เมื่อวาน 
227
 เดือนนี้ 
13,807
 เดือนที่ผ่านมา 
9,572
 ปีนี้ 
116,121
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
279,568
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561