หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เทศบาลตำบลบ้านกลางงลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการ สปสช. ตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
 

เทศบาลตำบลบ้านกลางงลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการ สปสช. ตำบลบ้านกลาง

         

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง หรือสปสช. โดยมีการหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆของกองทุน อาทิ การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นปีงบประมาณ 2564 , รายงานสถานะการเงินกองทุนฯ, รายงานสถานะการเงินศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง, การอนุมัติงบประมาณตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล , ติดตามโครงการและกิจกรรมของกองทุนฯ, โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่สุราหรือยาเสพติด , โครงการรู้เท่าทันโรคอันตรายที่พบบ่อยในเด็กเล็ก , โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ , โครงการหมู่บ้านปลอดเหล้างานเศร้าเราไม่ดื่ม , โครงการจัดซื้อวัสดุ สำนักงานในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง, พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ, พิจารณาแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
*****************
น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : ผู้สื่อข่าว/บรรณาธิการ
งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ / ข่าว

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 72 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
54
 เมื่อวาน 
439
 เดือนนี้ 
11,908
 เดือนที่ผ่านมา 
16,419
 ปีนี้ 
80,518
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
380,417
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561