หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เปิดโครงการ “เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตำบลบ้านกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2561

 โดย Administrator วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
 

เปิดโครงการ “เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตำบลบ้านกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2561

         

วันนี้ (29 ส.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานพิธีเปิดโครงการ “เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตำบลบ้านกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตู้น้ำหยอดเหรียญให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการบริโภคน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะ และมาตรฐานคุณภาพของน้ำประปาและน้ำดื่มชุมชนให้ผู้ผลิตน้ำประปา ผู้ผลิตน้ำบรรจุขวด และตู้น้ำหยอดเหรียญ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนในชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้านจำนวน 30 คน ทั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคน้ำประปาและน้ำดื่มชุมชน” และ “การจัดการคุณภาพน้ำ การรักษา ปรับปรุงและพัฒนาน้ำประปา น้ำดื่มชุมชนเพื่อการบริโภค อุปโภค” โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งนี้ด้วย

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 62 คน