หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ร่วมพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านระบบ video conference application zoom

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
 

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ร่วมพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านระบบ video conference application zoom

         

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference application zoom cloud meeting ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภท เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการตรวจประเมินผลงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองแบบองค์รวมของเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยมจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ในปี 2562 การตัดสินข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมือง อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายกระดับสู่เมืองสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน

******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 9 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
39
 เมื่อวาน 
201
 เดือนนี้ 
8,794
 เดือนที่ผ่านมา 
13,408
 ปีนี้ 
163,920
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
463,819
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561