หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลางในการจัดการขยะ

 โดย Administrator วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
 

ทต.บ้านกลาง จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลางในการจัดการขยะ

         

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ การประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการพิจารณายกเลิก ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเดิม และได้ยกร่าง 1.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ฯ, 2.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ , 3.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ หรือสิ่งปฏิกูล เป็นไปตามบทบัญญัติหรือข้อกำหนดของกฎหมายหรือระเบียบ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก หลักเกณฑ์ รูปแบบ ขั้นตอนของวิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ทำให้เทศบัญญัติเดิมมีความหมายไม่เหมาะสมกับการบริหารในปัจจุบัน ในการนี้ได้มีตัวแทนภาคประชาชนตำบลบ้านกลาง ,ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็น  รวมทั้งผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล  ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 14 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
59
 เมื่อวาน 
201
 เดือนนี้ 
8,794
 เดือนที่ผ่านมา 
13,408
 ปีนี้ 
163,920
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
463,819
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561