หน้าแรก >> ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล

 ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล (53)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านกลางใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2566
2023-02-27
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินการโครงการจั
2023-02-10
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินการโครงการจั
2023-02-10
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลบ้านกลางทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ. ... (2)
2023-02-10
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลบ้านกลางทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ. ...
2023-02-10
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง (2)
2023-02-10
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2023-02-10
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน(หอดงกรรมสาธารณประโยชน์) บ้านหน้าหอ หมู่ที่ 3 (ปัจจุบัน ตั้งอยู่บ้านหอชัย หมู่ที่ 11) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือ
2023-02-10
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน(หอดงกรรมสาธารณประโยชน์) บ้านหน้าหอ หมู่ที่ 3 (ปัจจุบัน ตั้งอยู่บ้านหอชัย หมู่ที่ 11) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือ
2023-02-10
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตและหรือให้ความเห็นชอบให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนใช้ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางก่อสร้างสำนักงาน (2)
2023-02-10
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตและหรือให้ความเห็นชอบให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนใช้ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางก่อสร้างสำนักงาน
2023-02-10
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และการจัดทำบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ประจำปี 2566
2023-02-08
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี (ดาดลำเหมือง) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว
2023-01-26
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รถขุดตีนตะขาบ
2023-01-20
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี (ดาดลำเหมือง) จำนวน 2 ช่วงบริเวณลำเหมืองหลังโรงลูกชิ้นอรรถพล ถึง แยกลำเหมืองหอพักน้ำหวาน หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว
2023-01-13
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2023-01-11
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ
2023-01-11
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2023-01-11
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2566
2022-12-30
20 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้างกลาง ที่ 770/2565 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2022-12-29
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
308
 เมื่อวาน 
426
 เดือนนี้ 
19,903
 เดือนที่ผ่านมา 
26,773
 ปีนี้ 
66,546
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
799,308
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561