หน้าแรก >> ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล

 ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล

  12 พฤษภาคม 2564 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-01-17
2 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2021-11-23
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-11-03
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1
2021-09-15
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
2021-09-15
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัย 2
2021-08-25
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง 2564
2021-08-02
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564
2021-07-13
9 การเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเหตุการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-04-26
10 เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 2564
2021-04-07
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-11-30
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-11-30
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-11-30
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.2563
2020-10-20
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-06-17
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเหตุเหตุการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการีผลประโยชน์ทับซ้อน
2019-07-01
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
2019-06-22
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
2019-06-17
19 ข้าราชการสีขาว
2018-11-19
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 2561
2018-11-13
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
5,019
 เมื่อวาน 
298
 เดือนนี้ 
17,312
 เดือนที่ผ่านมา 
17,748
 ปีนี้ 
17,312
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
504,556
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561