หน้าแรก >> ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล

 ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล (86)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
2024-01-02
2 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 13001 สายทางบ้านร่องส้าว-บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6-7 ตำบลบ้านกลาง
2023-07-17
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 14 บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6
2023-07-17
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายข้างห้องเย็นพิสิฐอุตสาหกรรมจำกัด หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
2023-07-17
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟกิ่งถนน) บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ. 13006 สายทางบ้านสันป่าฝ้ายถึงบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6
2023-07-17
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟกิ่งถนน) บริเวณถนนภายในหมู่บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ
2023-07-17
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (โคมไฟกิ่งถนน) บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.13005 สายทางสามแยกบ้านสิงห์เคิ่งถึงสามแยกกาดจาวเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
2023-07-12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
2023-07-12
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-06-15
10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก โดยการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ. 13002 สายทางบ้านกลาง-ศรีชุม หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
11 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยทางเข้าฌาปนสถานบ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
12 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายข้างห้องเย็นพิสิฐอุตสาหกรรมจำกัด หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอย 13 เชื่อมซอย 14 หมู่ที่ 10 ประตูโขง ตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
14 โครงการเสริมผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 1/3 หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ
2023-06-14
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 14 บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
16 โครงการเสริมผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยข้างโรงพยาบาลหริภุญชัยฯ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
17 เสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอมกรีต พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.13015 สายทางสามแยกหมู่บ้านสิงห์เคิ่งถึงสามแยกกาดจาวเหนือ ตำบลบ้านกลาง
2023-06-12
18 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (โคมไฟกิ่งถนน) บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.13015 สายทางสามแยกบ้านสิงห์เคิ่งถึงสามแยกกาดจาวเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
2023-06-07
19 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (โคมไฟกิ่งถนน) บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.13006 สายทางบ้านสันป่าฝ้ายถึงบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
2023-06-07
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-7 ตำบลบ้านกลาง
2023-06-28
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
672
 เมื่อวาน 
946
 เดือนนี้ 
946
 เดือนที่ผ่านมา 
16,399
 ปีนี้ 
43,380
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,026,840
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561