หน้าแรก >> แผน >> แผนพัฒนาบุคลากร

 แผนพัฒนาบุคลากร

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
2019-06-22
2 การจัดคนเข้าสู่ตำแหน่ง
2018-01-29
3 โครงสร้างแผนอัตรากำลัง ประจำปี 2561
2018-01-29
4 ภาระค่าใช้จ่ายพนักงานเทศบาลปี 2561
2018-01-29
5 โครงการสร้างแผนอัตรากำลังปี 2561
2018-01-29
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี
2018-01-29
7 แผนอัตรากำลังปี 2561-2563
2018-01-29
8 แผนพัฒนาบุคลากร 2555
2018-01-12