หน้าแรก >> เกี่ยวกับเทศบาล >> ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

 ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

“ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของลำพูน ”

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

 

         ตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2524 ที่รัฐบาลกำหนดให้มีการกระจาย การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ระหว่างปี พ.ศ.2525 - 2529 ที่เน้นการพัฒนาเมืองหลัก และเมืองรอง ในภูมิภาค ต่างๆ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงมีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดลำพูน บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 บ้านสันป่าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ จากความเหมาะสมหลายๆด้าน อาทิ ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค แรงงาน และวัตถุดิบทางการเกษตร

         การก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่กว่า 1,800 ไร่ เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2526 จนแล้วเสร็จใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 ใช้เงินงบประมาณกว่า 358 ล้านบาท นับแต่นั้นมาชุมชนบ้านกลางในอดีต จึงกลายเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง จนทำให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรม กว่า 70 แห่ง เป็นแหล่งพาณิชยกรรม ร้านค้า และภาคธุรกิจ ธนาคาร ต่างๆ จำนวน 1000 แห่ง และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
5,068
 เมื่อวาน 
298
 เดือนนี้ 
17,312
 เดือนที่ผ่านมา 
17,748
 ปีนี้ 
17,312
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
504,556
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561