หน้าแรก >> รายงาน >> การจัดซื้อ-จัดจ้าง

 การจัดซื้อ-จัดจ้าง

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เดือนพฤษภาคม 2562
2019-06-19
2 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เดือนเมษายน 2562
2019-06-19
3 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
2019-06-19
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เดือนพฤษภาคม
2019-06-17
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เดือนมีนาคม
2019-06-17
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เดือนกุมภาพันธ์
2019-06-17
7 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
2019-06-17
8 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
2019-06-17
9 การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25ุ60
2018-02-05
10 การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2018-02-05