หน้าแรก >> รายงาน >> การจัดซื้อ-จัดจ้าง

 การจัดซื้อ-จัดจ้าง (28)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ในรอบ 6 เดือน)
2024-04-25
2 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของเทศบาลตำบลบ้านกลางประเภองบรายจ่ายหมวดงบลงทุน
2024-03-27
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรรือการจัดหาพัสดุ
2024-03-27
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2024-03-27
5 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
2023-04-19
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
2023-04-19
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
2022-04-26
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ในรอบ 6 เดือน)
2022-04-24
9 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2021-05-13
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสแรก (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)
2021-05-01
11 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำเดือนเมษายน 2563
2020-07-08
12 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2563
2020-07-08
13 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-07-08
14 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม 2563
2020-07-08
15 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563
2020-06-22
16 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
2020-06-22
17 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
2020-06-22
18 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
2020-06-22
19 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เดือนพฤษภาคม 2562
2019-06-19
20 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เดือนเมษายน 2562
2019-06-19
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
932
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561