หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ม.ค. 64) เวลา 11.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง รับมอบถุงยังชีพจากสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โดยมีพันตำรวจเอกอำนวย คำจอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เพื่อจะนำไปมอบให้ผู้ที่...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบร...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 ม.ค. 64) เวลา 10.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นผู้แทนนำชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่รับภาระดูแลกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมในครอบครัว เป็นผู้สูงอายุ ช่วยเหล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ม.ค. 64) เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ช้าฟเนอร์ อี เอ็ม ซี จำกัด และนายวิชัย มั่นชา ผู้อำนวยการโรงเรียนธนรัตน์วิทยา พร้อมคณะครูโรงเรียนธนรัตน์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นป...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ม.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน/ผู้ใหญ่ และผู้แทน อสม.ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมรับฟังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 13:30 น. นายอภิชาติ. เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลฯทุกสำนัก/กองที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ร่วมกับ อสม.,ผู้นำชุมชน,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ปูพรม X-ray ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด ตามหอพัก,บ้านเช่า,อพาร์ทเม้นท์ ,สถานประกอบการ ในพื้นที่ตำบลบ้...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณแยกบิ้กซีลำพูน(ฝั่งหนองเป็ด) เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ตามแผนปฏิบัติการตั้งด่านจุดตรวจจุดคัดกรองบูรณาการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 ธ.ค. 63) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ออกตรวจ กำกับ แนะนำ สถานประกอบการ/ร้านค้า ตำบลบ้านกลาง ตามแผนการออกตรวจ เพื่อให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 ธ.ค. 63) เวลา 08.45 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมคริสต์มาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมวันสำคัญของชาวยุโรป เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาส ทั้งของชาวตะวันตกและตะวันออก เพื่อให้นั...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ธ.ค. 63) เวลา 12.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พันตำรวจเอกอำนวย คำจอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
749
 เมื่อวาน 
902
 เดือนนี้ 
10,421
 เดือนที่ผ่านมา 
11,555
 ปีนี้ 
10,421
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
310,320
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561