หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 กันยายน 63) เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกันการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ในวันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี ถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 ก.ย.60 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวัน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 63 เวลา 18.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานเปิดงานมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2563 พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และคณะครูโร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมสรุปผลโครงการบ้านพอเพียงชนบท และลงพื้นที่ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย การบูรณาการร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกลาง และเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ก.ย.63) เวลา 08.00 น. ที่บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 นำโดยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ 19 กันยายน 63 เวลา 13.00 น. ที่ฌาปณสถานบ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายภูษิต นาถี ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ซ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 กันยายน 63) เวลา 17.30 น. ที่วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, พุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง และศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล พระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 กันยายน 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีการบรรยายธรรม หัวข้อ "การนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในก...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนปัจฉิมาลัย รุ่นที่ 5 และนักเรียนโรงเรียนมัชฉิมาลัย รุ่นที่ 4 พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 16 ก.ย.63 เวลา 12.00 น. ที่ห้องเมย์แฟร์แกรนบอลลูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานและการระดมความเห็นภายใต้โครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" และพิธีรับมอบประกาศนียบัตรในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน ป...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ที่วัดทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมวางพวงหรีด เพื่อแสดงความไว้อาลัยนายภูษิต นาถี ตำแหน่งพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัดกองสาธารณสุขแ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
64
 เมื่อวาน 
235
 เดือนนี้ 
9,039
 เดือนที่ผ่านมา 
10,881
 ปีนี้ 
101,781
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
265,228
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561