หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกิจกรรมตามมาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลำพูน เมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 6 บ้านลี้หลวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เคารพศพ นางสม ต๊ะยานะ มารดาของนางเพียงขวัญ ต๊ะยานะ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนารายได้ สังกัด กองคลัง ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านเลขที่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ฌาปนสถานบ้านศรีชุม หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายมานพ คำวัง บิดาของ นางสุภัทรชา พรหมมินต๊ะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบล...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดแม่สารบ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เคารพศพ นายทรงพล อารีวงศ์ อดีตปลัดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ วัดแม่สารบ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมือง ลำพูนจังหวัดลำพูน นายณรงค์ชัย ไชยนวล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่วมโครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. ณ บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายมานพ คำวัง บิดาของ นางสุภัทรชา พรหมมินต๊ะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน สังกัด กองคลัง ทั้งนี้เจ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เคารพศพ นายมานพ คำวัง บิดาของ นางสุภัทรชา พรหมมินต๊ะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน สังกัด กองคลัง ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ หอหลวง บ้านหอชัย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมงานประเพณีปางเก้าตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2566  โดยมีพิธีบวงสรวงเทพยดา  และกิจกรรมตักมัจฉาพาโชค โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการหม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น ณ วัดป่าเห็ว หมู่ที่ 5  ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพร้อยตำรวจตรีสมบูรณ์ สุริยะเจริญ บิดาของนายเอกอาวุธ สุริยะเจริญ ตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง สังกัด กองการศึก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566, การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ขออนุมัติเปลี่ยนแป...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
228
 เมื่อวาน 
343
 เดือนนี้ 
2,523
 เดือนที่ผ่านมา 
16,880
 ปีนี้ 
109,290
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
842,052
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561