หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
บ่ายวันนี้ (๒๕ ม.ค. ๖๕) นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้นำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน  ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าเยี่ยมชมคุ้มหลวงเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่เกือบ ๑๐๐ ปี สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๖๘ ด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ในสภาพที่ยังสมบูรณ์สวยงาม ก่อนที่จะมีการ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9:00 น ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกลาง นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9:00 น ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดศรีคำ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบป...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9:00 น ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดแม่ยาก นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 9:00 น ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันป่าฝ้าย นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย-หนองเป็ด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชา...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9:00 น บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ป...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 9:00 น ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านประตูโขง นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 มกราคม 2556 5 เวลา 9:00 น ณ อาคารเอนกประสงค์วัดร่องส้าว นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระกา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อเช้าวันนี้ ( 7 ม.ค.65 ) ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจ ATK ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้เคียงและอาสาสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK  ให้กับพ่อค้าแม่ค้...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
5,028
 เมื่อวาน 
298
 เดือนนี้ 
17,312
 เดือนที่ผ่านมา 
17,748
 ปีนี้ 
17,312
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
504,556
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561