หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง “กาดนัดหละอ่อนน้อย ตามรอยที่พ่อสร้าง” ประจำปีการศึกษา 2561 ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้มีพัฒนาการด้านร่าง...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่วิทยากร จากสำนักงานหลักประกันสุขภ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านแม่ยาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร.7 พัน 1, ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ" ตลอดจนประชาชนใน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดบ้านแม่ยาก และถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้านแม่ยากจนถึงถนนเลียบคันคลอง เป็นการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เพื...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบกิจการหอพัก ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพัก การจัดระเบียบหอพัก ความปลอดภัยในอาคาร แนวทางในการคัดแยกขยะภายในหอพัก การแยกขยะ 4  ประเภทตา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุม แนวทางการดำเนิน "โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562" เนื่องด้วย เทศบาลตำบลบ้านกลางได้กำหนดทำพิธีเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง และดำเนินโครงการแข่งขัน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.ที่ บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ,ประชาชนจิตอาสา"เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ" ,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.) ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง - คอกวัว ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดสิงห์เคิ่ง ,ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และ ถนนเส้นทางหลัก ในหมู่ที...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.ที่ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน ,หน่วยงานทหาร ร7พัน1 ,สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน , ประชาชนจิตอาสา ,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ได้ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดขี้เหล็ก ,ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน แล...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.ที่ บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน ,หน่วยงานทหาร ร7พัน1 ,สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน , ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ได้ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดพญาผาบ ,ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และ ถนนหนทางในหมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ เป็นการเพิ่มค...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ  แจ้งระเบียบกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (3 ก.พ. 62) เวลา 08.30 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, คณะครู-ผู้ปกครองนักเรียนฯ และพนักงานครู-ผู้ดูแลเด็ก ใ...