หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (21 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านแม่ยาก ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 8, เจ้าหน้าที่กอ.รมน นำโดยพันโท อธิปธิติวุฒิ  พงษธนาพุฒิกร
นาวาอากาศตรี ภาณุพงษ์  ฮ่อไล่เฮง พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้า...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ และชมรมSTRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำพูน นำโดยนายธีร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 7, เจ้าหน้าที่ทหาร (ชป.สห.พล.ร.7) นำโดย ร.ต.ยุทธนา ภูพลผัน พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้านตัดผม, ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้านจำหน่...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 นำโดยพ.ต.ท.พนา ยาวิราช หัวหน้ากลุ่มงานปราบปรามการทุจริต พร้อมคณะ ลงพื้นท...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 มีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563, ญัตติเรื่อง รายงานงบประมาณอุดหนุน เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมื...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง, โรงพยาบาลส่งเสริ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายดำรงค์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (12 พ.ค. 63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมศูนย์การปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลในเขตพื้น...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน, เจ้าหน้าที่ทหารชุดตรวจสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นขต.นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พันโท ชย...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (8 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่อาคารโล่งหน้าห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดข...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
13
 เมื่อวาน 
146
 เดือนนี้ 
572
 เดือนที่ผ่านมา 
16,254
 ปีนี้ 
62,031
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
225,478
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561