หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” เพื่อเป็นกา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 ก.พ.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง และการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของกา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 โดยมี นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง , สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ชาวตำบลบ้านกลาง ลำพูน เฮลั่น!! เตรียมจัดกีฬามวลชนยิ่งใหญ่ ต้ อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ส่งมอบสนามกีฬาระดับอำเภอ สู่ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง
     นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง         ส่วนท้อง...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (21 ก.พ.62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมงานสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการโครงการประกวด “ถนนสวยสะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น” จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อหารือและพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด “ถนน...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านศรีชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร.7 พัน 1, ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านศรีชุม ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดบ้านศรีชุม  และถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้านศรีชุม เป็นการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เพื่อบรรเทามลภาวะ จากฝุ่นละออ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร.7 พัน 1, ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ" อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตลอดจนประชาชนใน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ร่วมกันล้างถนนบริเวณด้านหน้าวัดบ้านสันป่าฝ้าย และถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้านสันป่าฝ้าย จนถึงถนน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 ก.พ.62) เวลา 10.30 น. ที่ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ปกรณ์ หวันชัยศรี ผกก(สอบสวน)ฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ กต.ตร.ภ.จว.ลำพูน ได้ออกพบปะและตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาห...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (12 ก.พ. 62) เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำรถบรรทุกน้ำ ร่วมกิจกรรมพ่นน้ำสร้างความชื้นในอากาศ ณ บริเวณพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (หลังห้างแจ่มฟ้า ชอปปิ้ง มอลล์) เพื่อลดสภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองเพิ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
211
 เมื่อวาน 
150
 เดือนนี้ 
1,965
 เดือนที่ผ่านมา 
7,045
 ปีนี้ 
83,826
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
247,273
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561