หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 มี.ค. 63) เวลา 12.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีฌาปณกิจศพนายคำ ปัญญาเคิ่ง อายุ 82 ปี บิดานายชูศักดิ์ และนายโชคชัย ปัญญาเคิ่ง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านกลาง สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ ฌาปนสถานบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ 6...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีชุม หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 มี.ค. 63) เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายคำ ปัญญาเคิ่ง อายุ 82 ปี บิดานายชูศักดิ์ และนายโชคชัย ปัญญาเคิ่ง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านกลาง สังกัดสำนักปลัดเท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (10 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครง...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 มี.ค. 63) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการบรรยายอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์และการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง และ และการฝึกปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าโดยคุณจุไรรัตน์ อ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 มี.ค. 63) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานภาครัฐ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมงาน "เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน" ครั้งที่1 จัดโดยจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาต่อยอดจากคุณค่าเป็นมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจฐาน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (6 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงกา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบล...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
277
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561