หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น ณ วัดป่าเห็ว หมู่ที่ 5  ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพร้อยตำรวจตรีสมบูรณ์ สุริยะเจริญ บิดาของนายเอกอาวุธ สุริยะเจริญ ตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง สังกัด กองการศึก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566, การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ขออนุมัติเปลี่ยนแป...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายก เทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรอบพื้นที่เชิงลึก เพื่อประเมินรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหารือโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชนชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และตัวแทนผู้รับจ้าง
เข...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง นำทีมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน ประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียน รู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่าย ด้านสุขภาพและเพื่อเผยแพร่ระบบการจัดการสุขภาพของกองทุนฯ และผลงานนวัตกรรมการสร้างเสริมคุณภาพขอ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมชมการประกวดและเดินแฟชั่นโชว์ชุดจากสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล Fashion Fancy Recycle 2023 สำหรับประชาชนผู้สนใจ ทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านละ 1 ชุด ชิงรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 1,200 บาท ,รองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล1,000 บาทพร้อมเกียร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 “เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดงานมหกรรมสุขภาพ โชว์ผลงานนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ” นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า การสร้างสุขภาพ ถือเป็นกลยุทธ์ทางสุขภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการส่งเสริม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อหารือข้อราชการ และติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมี...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเสวนา “สภากาแฟ ครั้งที่ 5/2566” เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
949
 เมื่อวาน 
609
 เดือนนี้ 
11,700
 เดือนที่ผ่านมา 
29,238
 ปีนี้ 
177,313
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
910,075
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561