หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่ถนนเส้นคันคลองชลประทาน หมู่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาส...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบvideo conference zoom ซึ่งจัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มิ.ย. 64 โดยสำนักงานท้องถิ่นจัง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 92564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลางโดยมีวาระการประ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และปลัดเทศบาล เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน


ผู้สื่อข่าว  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ  นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัม...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00 น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

******************
ผู้สื่อข่า...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบvideo conference zoom ซึ่งจัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มิ.ย. 64 โดยส...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 1400 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ นายแพทย์ณัฐพล สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย-ราม พร้อมคณะ เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ผู้สื่อข่าว  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด19 ทำให้หลายคนต้องหันมาให้ความสำคัญและป้องกันตนเองโดยใช้หลักการ D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง ,สวมหน้ากากอนามัย,หมั่นล้างมือ,ตรวจวัดอุณหภูมิ ,ใช้แอพไทยชนะ และไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัด โดยภายหลังจากที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคแล...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่​ 10​ มิถุนายน​ 2564​ เวลา​ 9.00 น.​ ณ​ ห้องประชุม​ศาลา​ประชาคม​ เทศบาล​ต​ำ​บ​ลบ้าน​กลาง​ อ.เมือง​ จ.​ลำพูน​ นายสอน​ อิ่นแก้ว​ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บ​ลบ้าน​กลาง​ พร้อม​ผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้า​งาน​ และพนักงาน​เทศบาล​ ร่วมอบรม​ผ่านระบบออนไลน์​(webinar)​ โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสนับสนุน​การดำเนินงานและการให้บริการประชาชน​ รุ่นที่​ 1​ ระหว่าง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการติดตั้งสายไฟฟ้าและสายเคเบิลโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
186
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561