หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ธ.ค. 63) เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากบริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 
*****************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักปร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ธ.ค. 63) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อแจ้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2563 รวมถึงพิจารณาแผนการตั้งด่านชุมชนแต่ละหมู...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (22 ธ.ค. 63) เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนายปภังกร กิติเวียง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด โดยนายภูริชญ์ คำมงคล กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายผู้แทนฯ ในการเข้ามอบกระเช้า...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (22 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้มีการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายก้องเกียรติ ร้อยหมื่น สามีนางกนกภรณ์ ร้อยหมื่น ตำแหน่งครู คศ.3 สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ณ ฌาปณสถานกู่ช้าง หลังโรงเรียนจักรคำค...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ธ.ค. 63) เวลา 19.30 น. ณ วัดสวนดอก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณลานหน้าวัดศรีคำ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดให้ดาวน์โหลด ปฏิทินออนไลน์ สวัสดีปีใหม่ 2564 ได้ฟรีแล้ว.. ดาวน์โหลดที่นี่
 

****************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการติดตาม และประเมินผล และถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอบรมให้ความรู้การคัดแยกป...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (16 ธ.ค. 63) เวลา 16.30 น. ณ บริเวณถนนทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิด “กาดนัดชุมชนคนรักษ์สุขภาพ” ตามโครงการขยายเครือข่ายการตลาดและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีสมาชิ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
149
 เมื่อวาน 
210
 เดือนนี้ 
7,769
 เดือนที่ผ่านมา 
13,647
 ปีนี้ 
109,929
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
409,828
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561