หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ธ.ค. 61) เวลา 13.00 น.ที่ วัดแม่ยาก ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายชูพงศ์ ธนพรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดแม่ยาก ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ธ.ค. 61) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง สมาชิกสภาฯ ,ช้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาค โดยจังหวัดลำพูน กำหนดปั่นจักรยานบทเส้นทางสิริมงคล รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร ซึ่งในวันนี้ ( 9 ธันวาคม 2561) เวลา 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการและ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และพันเอก ประพัน ธรรมศิริ รองหน.ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโคร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจั...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ธ.ค. 61) เวลา 16.00 น.ที่ วัดฆ้องคำ ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ธ.ค. 61) เวลา 16.30 น. ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางและพนักงานเจ้าหน้าที่ทต.บ้านกลาง ร่วมกับจังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, สม...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนภาคประชาชน, ผู้แทนสงฆ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนอสม., ผู้แทนผู้สูงอายุ, ผู้แทนแม่บ้าน และผู้แทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวาระการประชุมที่...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 พ.ย.61) เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนางสิริพร เทียนสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง,ข้าราชการ ,พนักงานเทศบาล และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง  ร่วมเดินขบวนในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561โดยจัดขบวนแห่เครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย โดยขบวนเคลื่อนผ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่วัดศรีคำ ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 48 ปี 20 พรรษา และเนื่องในโอกาสรับใบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.7  ของพระมหากฤษณะโสภณกิตติ เจ้าอาวาสวัดศรีคำ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสง...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (29 พ.ย.61) เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พร้อมด้วยนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านกลาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งทรุดพังบริเวณฝายกั้นน้ำลุ่มน้ำแม่ยากหลังวัดฆ้องคำ ม.9 ต.บ้านกลาง ตามที่ได้รับร้องเรียน ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย จากปัญหาน้ำท่...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
239
 เมื่อวาน 
150
 เดือนนี้ 
1,965
 เดือนที่ผ่านมา 
7,045
 ปีนี้ 
83,826
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
247,273
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561