หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2563 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563 ทต.บ้านกลาง จัดประชุมกรรมการสนับสนุนแผนและกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้มาตรการ Social Distancing  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง       จ.ลำพูน กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 เม.ย. 63) เวลา 11.00 น. ที่ชุมชนบ้านเพียงใจ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวก จัดระเบียบคัดกรองผู้รับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ฯ จากกลุ่มจิตอาสาเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, ชมรมแม่บ้...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 เม.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดการประชุมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันนี้ (21 เม.ย. 63) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลตำบ้านกลาง ร่วมประชุม Video Conference ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง            ในพื้นที่อำ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (21 เม.ย. 63) เวลา 09.30 ที่อาคารโล่งด้านหน้าห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางในการเฝ้าระวังและติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดให้ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 เม.ย. 63) เวลา 11.00 ที่บริเวณหน้าตลาดสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลบ้านกลาง , หน่วยอบรมประชาชนตำบลบ้านกลาง ,กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง  ,อาสาสมัครสาธารณ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วัันนี้ (18 เม.ย. 63) เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นายชูพงษ์ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล และนายดำรงค์ บุญกลาง รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้ง 12 หมู่บ้านรวม 48 ราย ซึ่งได...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคจากคุณย่าประกอบ สุริยะจันทร์ และนายชวลิต สุริยะจันทร์ พร้อมครอบครัว ผู้บริหารร้านกุสุมานานาภัณฑ์ลําพูน  โดยได้จัดชุดสิ่งของเครื่องอุปโภคมอบแก่ครัวเรือนผู้ยากไร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 เม.ย.63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลตำบ้านกลาง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ร่วมประชุม Video Conference ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธาน เพื่อซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (14 เม.ย.63) เวลา 13.00 เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางที่ได้รับความเดือดร้อน มีความยากลำบากในการดำรงชีพ และได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยประสานกับผู้นำชุมชน ประกอบด้...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
331
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561